Code of Conduct

Lovoverholdelse:
- Dansk Firmagaver, overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres - herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove.

Børnearbejde:
- Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år
- Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer
- Der er læreprogrammer for børn ml. 12 - 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde
- Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

Tvangsarbejde:
- Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed
- Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

Diskrimination:
- Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Helbred og sikkerhed:
- Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges- Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund- Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf.
- Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold.

Arbejdskonditioner:
- Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende- Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred
- Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

Produktansvarlighed:
- Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed.

Korruption og bestikkelse:
- Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.